Wat is een evenementenverkeersregelaar en waarin zijn ze bevoegd?

Een evenementenverkeersregelaar is een verkeersregelaar die specifiek voor evenementen wordt ingezet, en eenvoudige aanwijzingen mag geven zoals het stopteken en het oprijteken. De evenementenverkeersregelaar is een vrijwilliger die jaarlijks een e-learning cursus (wettelijk verplicht sinds 1 juni 2012) met goed gevolg moet afleggen. Hiermee is de persoon, binnen de gemeente, dan bevoegd het verkeer te regelen bij evenementen. Deze bevoegdheid is geldig voor een bepaalde tijd. De verkeersregelaar ontvangt van de gemeente een aanstellingspas bij het met goed gevolg afronden van de e-learningcurcus.

De verkeersregelaars die bij de VRP Olst-Wijhe zijn aangesloten hebben allemaal de bevoegdheid voor 1 jaar.

Organisaties die een beroep doen op de VRP dienen een, door de vergunningverlener goedgekeurde verkeersplan aan te bieden, waarin de inzet van evenementenverkeersregelaars is aangegeven.  

De evenementenverkeersregelaars krijgen daarna vanuit het verkeersplan instructies en mogen hiermee enkel voor de aangewezen dag(en) tijdens het evenement het verkeer regelen.  

VRP Olst-Wijhe is, onder voorbehoud van beschikbaarheid, bereid om in aanliggende gemeenten in noodgevallen bij te springen. De organisatie moet daarvoor wel toestemming hebben van de vergunning verstrekker, lees de gemeente waar het evenement plaats vindt.